Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Slovenská Lady Gaga vydává jednu taneční pecku za druhou. Získej její nadupanou desku úplně zadarmo.

VYHRAJ: Získej nadupané album Misty

Mista - 5
zdroj: Facebook official Mista - 5
aktualizováno 24.09.2012, 11:17 | 24.09.2012, 00:00 | Krasna.cz/trm

Slovenská Lady Gaga vydává jednu taneční pecku za druhou. Získej její nadupanou desku úplně zadarmo.

Populární zpěvačka, kterou právě můžeš potkat na jejím česko-slovenském turné, vydává své první album. Po úspěšných letních singlech, jako je ROCK IT, NEVER HIDE nebo CA$H OUT se v listopadu konečně dočkáme celé desky.

 

Nechce se ti čekat? Můžeš si užít její CD singl nejnovějšího hitu Cash Out. Na albu najdeš osm maxi verzí a remix.

 

 

Jak soutěžit?

 

Stačí správně zodpovědět následující otázku.


1. Na jaký hudební nástroj musela Mista už od dětství hrát?

a) Trumpeta
b) Viola
c) Housle

 

Svoji odpověď zašli nejpozději do 30. 09. 2012 (včetně) na e-mailovou adresu soutez@krasna.cz.

 

Mista: CASH OUT
(Foto: Oficiální zdroj)

 

Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MISTA“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt.

 

Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail, obsahující požadované údaje, bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců, z nichž každý získá CD zpěvačky MISTA.


PŘEČTI SI TAKÉ:

Mista to rozjela v Čechách i na Slovensku


HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže Krasna.cz o CD zpěvačky MISTA
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o 10 ks CD zpěvačky MISTA (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 24.09.2012 do 30.09.2012.
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 24.09.2012 na internetových stránkách http://www.krasna.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 30.09.2012 (včetně) na e-mailovou adresu soutez@krasna.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MISTA“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.krasna.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců, z nichž každý získá CD zpěvačky MISTA.
7. Výherci budou o výhře informováni emailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním emailu, a současně jim budou sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.krasna.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, koordinátor PR. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní ceny obdobného typu.
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.krasna.cz.


V Praze dne 18.09.2012

__________________________________
Pavel Krbec, ředitel sekce nových médií7 hlasů
Vaše hodnocení