Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Potřebuješ pohnout s cizím jazykem, bez kterého se dnes už v podstatě ani nelze obejít? Možná ti pomůže můj článek.

Jak konečně zlepšit svou angličtinu?

Učení
zdroj: Thinkstockphotos Učení
aktualizováno 15.07.2013, 00:00 | 15.07.2013, 00:00 | Krasna.cz/Pralinka

Potřebuješ pohnout s cizím jazykem, bez kterého se dnes už v podstatě ani nelze obejít? Možná ti pomůže můj článek.

Na úvod k formě tohoto článku. Skládá se z anglické a české verze. I když si myslíš, že tvá angličtina je mizerná, zkus začít anglickou verzí. Text není složitý, týká se cestování, cizích jazyků, knih a filmů, což je téma blízké každé mladé studentce. Jeho hlavním smyslem je ukázat ti, že i studium anglického jazyka může být svým způsobem zábavné. Pokud opravdu budeš tápat, můžeš se pod anglickou verzí podívat na českou. Ale nepodváděj, to se nic nenaučíš. ;-)

 

I was just thinking about summertime. Everybody loves it. Why? The school ends and our holiday starts which means that a lot of people travel. Some of them travel in the Czech Republic, but someone travels abroad. Of course - you can swim in the sea, go sightseeing, but an important thing is that you have to speak English in lots of cases. It's a good way to improve it, but it isn't the only way. And, as you know, you should already know some words and phrases if you decide to travel abroad. That's could be a problem for someone who doesn't pay attention at school or just doesn't like the way the teacher explains it.


You could go to a course, but if you don't have enough time or money... I think that the best way to learn and improve English is to watch films which are in that language. But! You should watch it with English subtitles, not Czech. It's better to start with some movies you've already seen. It should be an "understandable" movie for you if it's possible. :D For example I watched Harry Potter movies a lot, because I knew them very well in my language. A lot of phrases I use now at school or somewhere are from Harry Potter. Don't be disappointed if you don't understand everything - it needs time and may be you'll have to watch that movie many times to absolutely understand it.

 

PŘEČTI SI TAKÉ:

8 tipů, jak si vybrat jazykový kurz v zahraničí a nenaletět
Jeď v létě studovat jazyky
Jak přežít studium v zahraničí: Reportáž na vlastní kůži


The second thing I really enjoy is reading English books. It doesn't have to be a thick book with 500 pages. I recommend you to start with some thin books which are for people who learn English. You simply go to a bookshop and choose a "stage" (level) that is good according to your knowledge. There are some easy stories, but you can find something from classic authors rewrite for students in "easier" English, just like Jane Eyre. You can also try some children's books. Yes, may be it sounds weird, but you always have to start somewhere, don't you? I really liked Mathilda from Roald Dahl. Although it's a children's book, an adult can find there something too - adults like it as well, they just see it another way. There are some books which are writing in English and in Czech together, but I don't think it's the best way to learn English, because you don't have to find the word in a dictionary, so you don't remember them so much.
I hope you like this article and remember that learning English doesn't have to be boring ;) Btw, I am sorry if my English isn't so good, but this is a way how I can improve it, isn't it? :D


How do you improve your English? Do you watch movies and read books in English as well? What's your favorite?

 

- - - - -


Czech version for those, who aren't feeling like reading a long article in English.

 

Zrovna jsem přemýšlela o letním čase. Všichni ho milují. Proč? Škola končí a začínají nám prázdniny, což znamená pro mnoho lidí cestování. Někteří z nich cestují po ČR, ale někdo jede i do zahraničí. Jistě - můžete plavat v moři, podívat se na památky, ale jedna důležitá věc - v mnoha případech musíte mluvit anglicky. Je to dobrá možnost, jak se zdokonalit, ale není to jediný způsob. A, jak víte, taky byste už měly nějaká ta slovíčka a fráze znát, pokud se rozhodnete cestovat do zahraničí. To může být pro někoho, kdo nedává ve škole, pozor nebo mu prostě jen nesedne učitel, problém.

 

Zahraniční přátelé
Díky angličtině si bez problému pokecáš s přáteli z celého světa. (Foto: Thinkstockphotos)


Mohly byste se zapsat do nějakého kurzu, ale jestli nemáte dost času nebo peněz... Myslím, že nejlepší cesta, jak se naučit a zlepšit svoji angličtinu, je dívat se na anglické filmy. Ale! Měly byste se dívat s anglickými titulky, ne s českými. Je lepší začít s filmy, které už jste někdy viděly. Měl by to být "srozumitelný" film, jestli je to možné. Například já se dívala hodně na Harryho Pottera, protože jsem ho dobře znala v češtině. Mnoho frází, které užívám ve škole i jinde, jsou právě z Harryho Pottera. Nebuďte zklamaní, když nebudete všemu rozumět - chce to čas a možná se budete muset na ten film podívat mnohokrát, abyste mu absolutně rozuměly.

 

BUDE TĚ ZAJÍMAT:

Nauč se angličtinu zábavně
I angličtina tě může bavit!
Chceš konečně pohnout s angličtinou? Víme jak!


Druhá věc, kterou mám ráda, je čtení anglických knih. Nemusí to být nějaká tlustá kniha o 500 stranách. Doporučuji začít s nějakými užšími knížkami, které jsou určeny přímo pro lidi, co se učí anglicky. Jednoduše zajdete do obchodu či knihovny a vyberete si úroveň, která pro vás - vzhledem k vašim znalostem - bude nejlepší. Prodávají se jednoduché příběhy, ale i díla klasických autorů přepsaná pro studenty "zjednodušenou" angličtinou - třeba Jane Eyrová. Můžete taky zkusit nějaké dětské knihy. Ano, možná to zní divně, ale vždycky musíte přece někde začít, ne? Mně osobně se líbila Mathilda od Roalda Dahla. I když je to kniha pro děti, dospělý si tam taky dokáže najít své, akorát to vidí trochu jinak. Jsou k dispozici také knihy psané v angličtině i v češtině zároveň, ale nemyslím si, že je to nejlepší způsob naučit se anglicky, protože nemusíte slovíčka hledat ve slovníku, takže si je tolik nezapamatujete.


Doufám, že se vám tento článek líbil a pamatujte, že učit se anglicky nemusí být nuda. ;) Mimochodem, omlouvám se za moji angličtinu, ale tohle je taky jeden způsob, jak ji mohu zlepšit, ne? :D

 

Článek pro tebe napsala blogerka Pralinka z blogu pralinkablogs.blogspot.com.

 

Jak zdokonalujete svoji angličtinu vy? Taky se díváte na filmy a čtete knihy v angličtině? Které jsou vaše oblíbené?38 hlasů
Vaše hodnocení