Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Výzkum posunu v riskování později polarizace skupin poukázal na fakt, že skupiny mají větší tendenci přijmout extrémnější rozhodnutí než jednotlivci. Ve výsledku ale manipulující staví na strategii, která poznává člověka jako jedince, o kterém věd...

Manipuluješ jiné?

Hádka
zdroj: Thinkstockphotos Hádka
aktualizováno 09.02.2017, 00:00 | 09.02.2017, 00:00 | Daniel Hloušek/Krásná.cz

Výzkum "posunu v riskování" později "polarizace skupin" poukázal na fakt, že skupiny mají větší tendenci přijmout extrémnější rozhodnutí než jednotlivci. Ve výsledku ale manipulující staví na strategii, která poznává člověka jako jedince, o kterém vědí více, než si je toho sám manipulovaný vědom. Jsi mezi těmi, co si během okamžiku vypočítají, co je pro ně nejlepší a raději obejdou překážky, nebo jsi člověk, který vědomě nemanipuluje?

Stupňování manipulace

 

Whartonova studie provedená v USA prokázala, že posluchači při ústní prezentaci si zapamatují jen 10% informací. Zvýšíme-li hlas u klíčových informací a budeme je opakovat, pak posluchači si zapamatují až polovinu informací. Na podobném principu funguje manipulace. Geoffrey Beattie a Nina McLoughlinová uskutečnili studii, při níž dobrovolníci poslouchali příběhy. O třetinu více si zapamatovali lidé, kteří poslouchali vyprávění doprovázené gesty.

 

Je rozdílné si požádat o nějaké peníze s vědomým, že nevrátíme ani polovinu z toho, nebo zdali manipulativně fenomenálně okradneme druhého a ještě se mu vysmějeme do očí. Manipulátoři znají přesné propojení mezi příčinou a důsledkem. Vědí, jaké možnosti se v dané situaci vyskytují a dokáží s nimi pracovat. Jsou dva druhy manipulátorů. První odnož manipulátorů jsou lidé, kteří tímto chováním chtějí dosáhnout jisté pověsti, všeobecně pocitů a citů. Tato manipulace pramení v egoismu. Ti druzí chtějí dosáhnout materiálních hodnot, zejména peněz. Tento druh manipulace pramení v ziskuchtivosti. Lidé si nás musí pamatovat, a pokud se budeme připomínat, třeba klasickým "náhodným" setkáním, pak začínáme budovat základy manipulace. Jsme-li zajímaví, nepřístupní a napodobujete jisté názory a chování, pak si tě protějšek oblíbí.


Nechce se mi do práce

 

Do první kategorie manipulátorů patří lidé, kteří manipulují pro své dobro, ale jedná se o situační záležitost. Vstane-li takový člověk, zjistí, že nemá doma kávu, snídaně mu moc nesedla a vyhlídky na dnešní den nepatří mezi optimistické, tak začíná vymýšlet plán, jakou nemocí onemocní tentokrát, jen aby se tomuto dnu vyhnul. Jedna a jedna jsou dvě, ale pro tyto lidi to neplatí a nejraději by si tam dosadili rovnou čtyři. Za každou cenu mají potřebu ze situace ještě více dostat a při volání do práce, nejenom oznámí svou lenost jako neschopnost momentálně pracovat, ale ještě skrze nátlak se ujistí, zdali to protějšek akceptuje. Tito manipulátoři jsou velice přesvědčiví kvůli své detailnosti. Nic nenechávají na náhodě a mají více východisek.

 

Zapomnětlivost dělá divy, předstíraná zapomnětlivost dělá zázraky. Lidé v první skupině mají smůlu. Zapomenout vlastní lži v manipulaci je velice nevýhodné a mnohdy potupně prozrazující. Jedinci v druhé kategorii ale mají silnou zbraň a to je cit pro jednoduché výmluvy v daný okamžik. Nikdo jiný tak dobře nevycítí, kdy má jakou lež pro své dobro použít, jako lidé v této manipulující skupině - počtáři. Zatímco jiní moc nepochodí s výmluvou, že jej zrazuje vlastní hlava v podobě migrény, nebo že se nestihli najíst, a tak by rádi odešli do restaurace, i přes slastný výraz sytosti v obličeji, tak počtáři moc dobře vědí, jak jednoduše se dá použít výmluva a ve výsledku se vykroutí ze situace, i kdyby seděli u švédského stolu.

 

Ukřičeně lhostejný

 

Mnozí lidé mají již od útlého dětství diktátorské zvyky a rysy. Mnohým to zůstává po zbytek života a manipulují své okolí skrze hrubost a jistotou, že jsou nejinteligentnější v celém okolí. Manažerská manipulace pracuje s umělým sinusovým proměnlivým průběhem. V jeden okamžik budeš takovým člověkem chválena, ale vzápětí bude křičet a znejisťovat tě, bude napadat tvé počínání a poukáže na chyby, kterými disponuješ. Často také tací lidé začnou přemýšlet nad svou inteligencí a nad svou vinou. Jedná se o umělé vštípení pocitu viny, který vychází z povrchní lhostejnosti manipulujícího protějšku. Nezájem značí objektivnost, jedinec nemá tendenci si vymýšlet, a proto napadený má posléze takové pocity, i když manipulátor většinou jedná se subjektivními pohnutkami.

 

PŘEČTI SI TAKÉ:

TEST: Necháš sebou snadno manipulovat?
TEST: Umíš manipulovat lidmi?
TEST: Jsi snadným terčem manipulace?

 

Tito lidé musí mít pokaždé pravdu a většinou máš pocit, že bys měla raději ustoupit, jelikož s takovým se nemá cenu dohadovat. To je další záležitost, které využívají. Dají ti podmínku, kterou bys měla splnit, naléhá na tebe a najednou dojde na nesouhlas. Avšak nesouhlasu většinou nedosáhneš, jelikož se s dotyčnou osobou nechceš hádat a tak nevědomě při ustupování z hádky souhlasíš s podmínkami, které vyžaduje protějšek. Charakteristickými postoji jsou tito jedinci známí. Ruce za zády, nebo v překřížené v pažích, značí umělou sebejistotu a nadřazenost. V prvním případě bylo zjištěno, že policisté bez zbraně se uchylují k tomuto postoji častěji, než policisté se zbraní. Ukázal jsem zranitelné břicho, a tak vám dávám důvěru. Ruce propletené v sobě značí nepřístupnost a tito lidé většinou nezmění názor, jsou neústupní.

 

Něco za něco, nebo nic za něco?

 

Manipulující v této skupině využívají své dobrotivosti. Jsou to lidé, kteří ti vždy pomůžou, dávají ti najevo, že by pro tebe vše udělali a také se o to snaží, ale výsledkem je, že nezdůrazňuje tvůj názor a vštěpuje svůj názor do ostatních. Většinou se jedná o jedince, u kterých máme představu, že jsou hodní, ale najednou nás zklamou, ukážou svou horší stránku, ale i přes to se nemáme na pozoru a důvěřujeme jim. Pomohl jsem ti, tak uznávej můj názor. Touto myšlenkou se manipulující v této kategorii řídí. Studiemi bylo prokázáno, že se většinou jedná o jedince, kteří vyrůstali v rodině, kde se více manipulovalo, než mluvila pravda.

 

Tato skupina se dělí na dvě části. V první skupině jsou lidé, kteří mají nadhled a také tak působí, citově jsou navenek poměrně nepřístupní a vytvářejí dojem, že nemají žádné své problémy. V druhé skupině jsou lidé, kteří vytvářejí silné citové vazby a upínají se na jednotlivce. S klidem se vám dívají pořád do očí a dávají najevo svou pozici. Máme silnou tendenci s člověkem zůstat, jelikož pro nás mnohé udělal a to je princip této manipulace. Hodně pro nás udělají, ale za cenu toho, že dominantním názorem budou názory manipulujícího.

 

Žij s námi, nebo zemři sám

 

Pocity utíkající společnosti a promarněných příležitostí nás nutí k větší iniciativě a plánování. Tohoto využívají manipulátoři v této kategorii. Jistě to znáš, máš před sebou několik rozhodnutí a jedno rozhodnutí je zvýhodňováno manipulátorem. Buď budeš na to sama, nebo můžeš projít skrze tyto možnosti dobrou cestou se mnou. Jedná se o skupinovou manipulaci, kde jsou manipulováni jedinci, ale jako jeden celek.

 

Z počátku jsou tito lidé spíše pozorovateli, jsou považováni za pasivní členy společnosti, ale většinou vždy překvapí v napjatých situacích, kde ukazují svou inteligenci a schopnost správně dedukovat dobrá řešení. Nepřímo jsou zvoleni jako vůdčí jedinci, za kterými mnoho lidí přichází, děje-li se něco závažnějšího. Ostatní pak za těmito lidmi přichází, jelikož je považují za přátele a podvědomě očekávají, že tento člověk jim zpestří nějakou změnou jejich dosavadní někdy nudný život. Jedná se o nejméně závažnou manipulaci, která většinou nevědomě vzniká a nevědomě je využívána. Raději slyšíme, jakou cestou máme jít, i za cenu, že to nebude lehké, ale to jen proto, že další možnosti jsou nám manipulátory ukazovány v horším světle. Půjdeš-li se mnou, dostaneš jen přes prsty, půjdeš-li jinou cestou, přijdeš o prsty.

 

Do jaké skupiny se řadíš ty? Za jakými důvody manipuluješ jiné?1 hlasů
Vaše hodnocení
 

Všechny blogerky a blogeři

  •