Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Chtěla bys vědět, z jakého původu pochází tvé jméno a co znamená? Podívej se.

Jaký význam skrývá tvé jméno?

Zasněná
zdroj: Thinkstockphotos Zasněná
aktualizováno 31.08.2015, 00:17 | 31.08.2015, 00:16 | tej

Chtěla bys vědět, z jakého původu pochází tvé jméno a co znamená? Podívej se.

Význam jmen je různý. Někdy oslavuje schopnosti svého jmenovce, jindy poukazuje na příslušnost k danému místu. Dnes se sice lidé pojmenovávají podle oblíbenosti daného jména a ne podle významu, ale stejně je to zajímavý fakt.


Adéla – germánský původ, znamená vznešenou postavu a ušlechtilou bytost
Adriana – latinský původ, zkrácenina slova Hadrie, což bylo italské město
Agáta – řecký původ, znamená laskavá, hodná, dobrá
Alena, Magdalena – latinský původ, zkrácenina jména Magdalena, což znamená pocházející z města Magdaly
Alexandra – řecký původ, znamená obránce mužů
Alice – německý původ, znamená vznešenou postavu
Alžběta – hebrejský původ, znamená, že Bůh je tvá přísaha a zasvěcení
Amélie, Amálie – germánský původ, znamená pracovitá
Anastázie – řecký původ, znamená vzříšení, zmrtvýchvstání
Anděla, Angela, Angelika – řecký původ, znamená posel boží, anděl
Andrea – řecký původ, znamená silná, odvážná
Aneta – hebrejský původ, znamená milostná
Anežka – řecký původ, znamená čistá, neposkvrněná
Anna – hebrejský původ, znamená milostná, milá, líbezná
Augusta, Augustýna – latinský původ, znamená vznešená, majestátná

 

Barbora – řecký původ, znamená cizinka, brepta
Beáta – latinský původ, znamená blažená, šťastná
Bedřiška – německý původ, znamená mírumilovná vládkyně
Birgita – švédský původ, znamená dcera Birgerova (ochránce)
Blahomila – slovanský původ, znamená milující blaho, dobro
Blahoslava – slovanský původ, znamená blahoslavená
Blanka – germánský původ, znamená bílá
Bohdana – slovanský původ, znamená dar boží
Bohumila – slovanský původ, znamená milá bohu
Bohumíra – slovanský původ, znamená mír bohu
Boleslava – slovanský původ, znamená slavnější
Božena – český původ, znamená bohem obdařená
Branislava, Bronislava – slovanský původ, znamená slavná v boji

 

Cecílie – latinský původ, znamená slepá, krátkozraká
Celestýna – latinský původ, znamená nebeská

 

Dagmar – severský původ, znamená slavný den
Dalibora, Dalimíra – slovanský původ, znamená: vzdaluj boj
Dana, Danuše – hebrejský původ, znamená soudkyně
Daniela – hebrejský původ, znamená: bůh je můj soudce
Darina – jihoslovanský původ, znamená dar, dárek
Denisa – řecký původ, znamená božské dítě
Diana – latinský původ, znamená božská
Dita, Judita – hebrejský původ, znamená židovka
Dobromila – slovanský původ, znamená milující dobro
Dominika – latinský původ, znamená pánova
Dora, Dorota – řecký původ, znamená darovaná, boží dar
Doubravka – slovanský původ, znamená les
Drahomíra – slovanský původ, znamená komu je drahý mír

 

Edita – anglický původ, znamená bohatá, šťastná válka
Eduarda – anglický původ, znamená mocná ochránkyně
Ela, Elena, Eleonora – řecký a anglický původ, znamená světlo
Eliška – hebrejský původ, znamená bůh je má přísaha
Ema - německý původ, znamená pečovatelka, velká
Emanuela, Manuela – hebrejský původ, znamená bůh je s námi
Emilie – latinský původ, znamená horlivá, pracovitá, soutěživá
Erika – skandinávský původ, znamená ctihodná, všemocná vládkyně
Ester – hebrejský původ, znamená hvězda
Eva – hebrejský původ, znamená živá, matka života
Evženie – řecký původ, znamená urozená, blahorodá

 

Felície, Felicita – latinský původ, znamená štěstí
Františka – italský původ, znamená Francouzka

 

Gabriela – hebrejský původ, znamená bůh je silný
Gina, Regina – latinský původ, znamená královna
Gisela, Gizela – německý původ, znamená rostlina, rukojmí, ušlechtilé dítě
Gréta – latinský původ, znamená perla

 

Hana – hebrejský původ, znamená líbezná, něžná
Helena – řecký původ, znamená světlo, pochodeň
Helga – severský původ, znamená svatá, zdravá, šťastná
Hermína – německý původ, znamená válečnice
Hilda – německý původ, znamená bojovnice

 

Ilona – řecký původ, znamená pochodeň, světlo
Ingrid – severský původ, znamená jezdkyně boha Ingwa
Irena – řecký původ, znamená mírumilovná
Isabela, Izabela – hebrejský původ, znamená bůh je má přísaha
Iva, Ivana – slovanský původ, znamená bůh je milostivý
Iveta, Ivona – německý původ, znamená tisový luk

 

Jana, Johana – hebrejský původ, znamená bohem daný
Jarmila – český původ, znamená jaro, milující bujnost, sílu
Jaromíra, Jaroslava – slovanský původ, znamená slavná silou, bujností, slavící jaro
Jindřiška – německý původ, znamená paní, vládce domu
Jiřina – řecký původ, znamená zemědělec, rolník
Jitka – hebrejský původ, znamená židovka
Josefa, Josefína – hebrejský původ, znamená bůh přidá
Julie – latinský původ, znamená vlasatý, zářící, mladý, božský
Justýna – latinský původ, znamená spravedlivá

 

Kamila – orientální původ, znamená urozená mladá obětní služebnice
Karin, Karina – různý původ, znamená hezká, milá, čistá
Karla, Karolína – německý původ, znamená svobodná žena
Kateřina – řecký původ, znamená čistá, cudná, mravná
Katrin – německý původ, znamená čistá
Klára – latinský původ, znamená jasná, světlá, slavná
Klaudie – latinský původ, znamená kulhavá, chromá
Kristýna – řecký původ, znamená křesťanka
Květa – český původ, znamená kvetoucí
Květoslava – český původ, znamená slavící květy

 

Lada, Ladislava – slovanský původ, znamená slavná vláda
Lea – hebrejský původ, znamená divoká kráva, gazela, antilopa
Leila, Lejla – orientální původ, znamená temnota, temná, tmavá
Lenka – různý původ, znamená pochodeň
Leona, Leontýna – řecký původ, znamená lev
Leopolda – německý původ, znamená pro lid statečná
Libuše – český původ, znamená líbezná, milá, milovaná
Liliana – různý původ, znamená květinu lilii, symbol čistoty
Lucie – latinský původ, znamená světlá, zářící
Ludmila, Lidmila – slovanský původ, znamená lidu milá
Luisa, Lujza – německý původ, znamená slavná bojovnice

 

Marcela – latinský původ, znamená malá bojovnice
Mariana – různý původ, znamená buď složeninu jmen Anna a Marie, nebo je význam považován jako náležející k rodu Mariů
Marie, Marika – hebrejský původ, znamená milovaná bohem, hořká, kapka moře, odkazovatelka
Marina – latinský původ, znamená námořnice, plavkyně
Markéta – orientální původ, znamená perla
Martina – latinský původ, znamená zasvěcená bohu Martovi
Michaela – hebrejský původ, znamená podobná bohu
Milada – český původ, znamená mladá, milá, milovaná
Milena – slovanský původ, znamená milá, milovaná
Miloslava – slovanský původ, znamená slavící milost
Miriam, Mirjam – hebrejský původ, znamená milovaná bohem
Mirka – slovanský původ, znamená mírná, mírumilovná
Monika – původ nejasný, znamená osamělá, jediná, rádkyně

 

Naďa – slovanský původ, znamená naděje
Natálie – latinský původ, znamená narozená v den zrození Krista
Nela – různý původ, znamená odvození jmen Kornélie, Petronela, Helena, Eleonora
Nikita – řecký původ, znamená vítěz
Nikol, Nikola – francouzský původ, znamená vítěz nad lidem
Nora – severský původ, znamená bůh je mé světlo, milosrdenství

 

Oldřiška – český původ, znamená vládce dědičným statkem
Olga – severský původ, znamená svatá, zdravá
Olivie, Oliva – latinský původ, znamená pěstitelka oliv
Otýlie, Otilie – německý původ, znamená malý majetek, štěstí
Oxana, Oksana – řecký původ, znamená pohostinná

 

Patricie – latinský původ, znamená urozená, šlechtická
Pavla, Pavlína – latinský původ, znamená malá, skromná, nepatrná
Petra – řecký původ, znamená skála, skálopevná
Pravoslava – slovanský původ, znamená slavná právem
Přibyslava – slovanský původ, znamená ta, které přibylo slávy
Priska, Priscila – latinský původ, znamená prvotní, starodávná
Prokopa – řecký původ, znamená průkopnice, cestu razící, připravená k boji

 

Radka – slovanský původ, znamená radostná, radující se
Radmila, Radomila – slovanský původ, znamená milá
Renata, Renáta – latinský původ, znamená znovuzrozená
Roberta – německý původ, znamená slávou ozářená
Robin, Robina – francouzský původ, znamená slávou ozářená
Romana – latinský původ, znamená pocházející z Říma
Rostislava, Rastislava – slovanský původ, znamená ta, která dává růst slávu
Roxana – orientální původ, znamená zářící
Rozálie, Róza, Růžena – latinský původ, znamená růže, růžová
Rudolfa, Rudolfina – německý původ, znamená slavný vlk
Rút – hebrejský původ, znamená přítelkyně

 

Sabina – latinský původ, znamená pocházející z kmene Sabinů
Samuela – hebrejský původ, znamená jméno boží
Sandra – italský původ, znamená ochránkyně mužů
Sára – hebrejský původ, znamená kněžna, vznešená
Saskie – holandský původ, význam podle ženy malíře Rembranta nebo náleží ke kmenu Sasů
Silvie, Sylvie – latinský původ, znamená žena z lesa
Simona – hebrejský původ, znamená slyšící, naslouchající
Slávka – slovanský původ, znamená slavící
Sofie, Žofie – řecký původ, znamená moudrost
Soňa – řecký původ, znamená moudrá
Stela – latinský původ, znamená hvězda
Světla, Světlana – slovanský původ, znamená světlá
Šárka – český původ, znamená horský hřbet, návrší
Šarlota – germánský původ, zdrobnělina jména Karla
Štěpánka – řecký původ, znamená věncem kruhovaná vítězka

 

Tamara – hebrejský původ, znamená datlová palma
Teodora – řecký původ, znamená bohem darovaná, boží dar
Tereza, Terezie – řecký původ, znamená pocházející z ostrova Thery nebo Therasia. Další význam je záštita, ochrana, léto, horko, sklízet úrodu, žnout
Tomáška – aramejský původ, znamená dvojče, blíženec

 

Ulrika – německý původ, znamená vládce dědičným sídlem

 

Václava, Vendula, Vendelína – slovanský původ, znamená více slavná
Valentina, Valentýna – latinský původ, znamená zdravá, silná
Valerie, Valérie – latinský původ, znamená silná, zdravá, patřící k rodu Valeriů
Věra – slovanský původ, znamená víra
Veronika, Verona – řecký původ, znamená nositelka vítězství
Viktorie – latinský původ, znamená vítězství
Vilma, Viléma, Vilemína – německý původ, znamená ochranou je má vůle
Viola, Violeta – latinský původ, znamená fialka
Vítězslava – slovanský původ, znamená slavná svým sídlem
Viviana – latinský význam, znamená živá, plná života
Vladana, Vladěna – slovanský původ, znamená vládkyně
Vladimíra – slovanský původ, znamená velká vládkyně, vládkyně světa
Vlastimila – slovanský původ, znamená milá vlasti
Vlastimíra – slovanský původ, znamená mír vlasti
Vojtěška – slovanský původ, znamená útěchu vojska

 

Zbyslava – slovanský původ, znamená posilující slávu
Zdena, Zdeňka, Zdenka – český původ, znamená slavná
Zdislava – slovanský původ, znamená zde slavná
Zita – italský původ, znamená štěstí, úspěch
Zlata – slovanský původ, znamená zlatá
Zoe – řecký původ, znamená řecký
Zuzana – hebrejský původ, znamená lilie
Žaneta – hebrejský původ, znamená bůh je milostivý
Žofie – řecký původ, znamená moudrost30 hlasů
Vaše hodnocení